http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/201022Evaluatie_REAP.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765562Evaluatie_klimaatbeleid_gemeente_Hoogeveen.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/764773Samenwerking_Noord.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/538139Macro_Economische_Verkenning_Noord_Nederland.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/557783Ondersteuning_Economic_Board.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/944225Business_plan_EPI_kenniscentrum.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/643398Second_opinion_zonnepark_gemeente_Heerenveen.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/573234Energiemonitor_Noord_Nederland_4e_editie.pnglink
http://eeadvies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/674211SWITCH.pnglink

Evaluatie REAP

De provincie Noord-Brabant werkt met Regionaal Economische Actieprogramma’s (REAP). Het REAP is regionaal georganiseerd (4 regionale uitvoeringsorganisaties) en heeft tot doel om lokale en regionale projecten te ondersteunen. E&E advies heeft samen met B&A in opdracht van de provincie Noord-Brabant een evaluatie van het REAP uitgevoerd.   See details

Evaluatie klimaatbeleid gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen voert een ambitieus klimaatprogramma uit. Ondertussen is het klimaatprogramma 6 jaar oud en moet de effectiviteit van het beleid en de uitvoering hiervan worden geëvalueerd. De gemeente Hoogeveen heeft E&E advies gevraagd deze evaluatie uit te voeren.   See details

Kwartiermaker Samenwerking Noord

Samenwerking Noord is een samenwerkingsverband tussen tweeëntwintig (semi-)publieke organisaties die de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk als werkgevers de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT personeel het hoofd te bieden. E&E advies is als kwartiermaker verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie van Samenwerking Noord. See details

Macro Economische Verkenning

De SER N-NL wil in 2014 een herijking van haar strategische visie. Daarvoor wil zij een update van de stand van zaken van de Noord-Nederlandse economie en inzicht in trends en ontwikkelingen en de mogelijke impact op de regionale economie. CAB Groningen, de RuG en E&E advies zijn gevraagd deze update te leveren.   See details

Ondersteuning Economic Board

De Economic Board Groningen is in september 2014 gestart met de uitwerking van een versterkingsprogramma voor de economie in de aardbevingsregio ter compensatie van de schade die het gevolg van is van gaswinning. E&E advies is door de Board gevraagd ondersteuning te bieden bij het opstellen van dit programma.   See details

Business plan EPI-kenniscentrum

Het Alfa-college, de Hanzehogeschool en de RuG hebben gezamenlijk besloten een kennis- en praktijkcentrum voor aardbevingbestendige bouw en infrastructuur op te richten (EPI-kenniscentrum). De partijen hebben E&E advies gevraagd een business plan op te stellen.   See details

Second opinion zonnepark Heerenveen

Op verzoek van een gemeente in Noord-Nederland heeft E&E advies een second opinion opgesteld van een zonnepark. Dit zonnepark is een initiatief van een ondernemer die de gemeente heeft benaderd voor aankoop van ruim 10 hectare grond. De gemeente is vanuit oogpunt van duurzaamheid zeer geïnteresseerd en heeft E&E advies benaderd om de business case te beoordelen.   See details

Energiemonitor Noord-Nederland 4e editie

Op woensdag 18 maart is de vierde editie van de Energiemonitor Noord-Nederland gepubliceerd. De 4e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland is op verzoek van de opdrachtgevers zodanig vormgegeven dat het ook kan worden benut om de voortgang van de uitvoering van de Noordelijke Energieagenda SWITCH inzichtelijk te maken. See details

SWITCH

De Energy Valley regio is door de minister verzocht een regionale invulling te geven aan het nationaal Energieakkoord. De drie noordelijke provincies hebben samen met Noord-Holland Noord en Stichting Energy Valley (RvT) opdracht gegeven om een noordelijke energieagenda op te stellen. E&E advies heeft samen met de MW adviesgroep de noordelijke partijen ondersteund bij het opstellen van de energieagenda.   See details

Evaluatie REAP Evaluatie klimaatbeleid gemeente Hoogeveen Kwartiermaker Samenwerking Noord Macro Economische Verkenning Ondersteuning Economic Board Business plan EPI-kenniscentrum Second opinion zonnepark Heerenveen Energiemonitor Noord-Nederland 4e editie SWITCH

Versterking economie

Versnelling energietransitie